Для отримання бюджетної дотації сільськогосподарський товаровиробник має подати заяву

Головне управління ДФС у Сумській області повідомляє, що Міністерство фінансів України наказом від 23.02.2017 N 275 затвердило форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.


Заява за формою № 1-РОБД з позначкою "Внесення" заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом 5 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з податку на додану вартість, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду.

Заява з позначкою "Перереєстрація" заповнюється та подається виключно в електронній формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли у сільськогосподарського товаровиробника відбулася зміна інших даних, що не стосуються найменування та податкового номера і містяться у реєстрі отримувачів бюджетної дотації (зміна переліку видів діяльності, зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації).

Звертаємо увагу, для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації питома вага вартості сільськогосподарських товарів має становити не менш ніж 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12-ти послідовних звітних податкових періодів сукупно