Сумське НВО змінило назву та обрало директора

На Сумському НВО відбулися зміни. Так, рішенням Наглядової ради товариства було обрано генерального директора. Ним став Володимир Матвійович Лук’яненко, який до цього був виконуючим обов’язки гендиректора. А під час річних Загальних зборів акціонерів було ухвалене рішення про зміну типу та найменування товариства і затверджена нова редакція його Статуту.


Відтепер Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» матиме назву Акціонерне товариство “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання”. Скорочене найменування Товариства – АТ “Сумське НВО”. Також змінено тип товариства з публічного на приватне.

Зміни пов’язані насамперед з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

16 листопада 2017 року Верховна рада України ухвалила Закон №221- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)». Даний закон ввів до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній та удосконалив його в питаннях емісії цінних паперів, розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.

Раніше у законодавстві розподіл акціонерних товариств на публічні та приватні здійснювався за формальними ознаками. Так, до товариств у яких було понад 100 акціонерів, законодавство висувало вимогу застосовувати форму «публічного акціонерного товариства». У той же час, як у європейській практиці публічними вважаються компанії, які робили публічну пропозицію своїх цінних паперів. Будь-які інші критерії не можуть бути використані щоб назвати компанію публічною чи приватною.

Таким чином закон вирішує проблему «псевдо-публічності» більшості публічних акціонерних товариств. Після набуття чинності цього закону публічними вважаються лише емітенти, цінні папери яких станом на 1 січня 2018 року перебувають у лістингу фондової біржі (біржовому реєстрі).