П’ять науковців СумДУ удостоєні державних стипендій

Відповідно до Указу Президента України призначено державні стипендії 37 видатним діячам науки. Серед них – 5 науковців Сумського державного університету.


Державних стипендій строком на два роки удостоєні:

Анатолій ДОВБИШ, завідувач кафедри комп’ютерних наук факультету електроніки та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти;

Леонід МЕЛЬНИК, професор кафедри економiки, підприємництва та бізнес-адміністрування Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Олександр ПОГРЕБНЯК, завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні факультету електроніки та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор;

Іван ПРОЦЕНКО, завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Віталій СІКОРА, професор кафедри морфології Медичного інституту, доктор медичних наук, Заслужений професор Сумського державного університету.